Kameraövervakning och Passersystem

Kameraövervakning Kommanditbolaget

Trängkåren är utrustat med ett system för kameraövervakning. Syftet med denna övervakning är att förstärka skyddet samt för bevisinsamling vid eventuella brottsliga handlingar som utförs i lokalen. Systemet registrerar bilder som visar personer som vistas i lokalen. Dessa bilder anses vara personuppgifter enligt GDPR. Personuppgifter som förekommer vid användning av detta system lagras inom den Europeiska unionen, krypterad i kamerorna och server. Krypteringen sker av Trusted Platform Module (”TPM”). Servern samt mjukvaran är lösenordskyddade. Rättslig grund för behandling av personuppgifter är baserad på berättigat intresse. Vårt berättigade intresse anses baseras på att vi har tidigare haft incidenter med olika brott, såsom skadegörelse, stöld och personangrepp samt att vi har skyddsklassade verksamheter i byggnaden. Vi har placerat ut tydlig skyltning som talar om att kameraövervakning förekommer samt hur man som registrerad kan nå personuppgiftsansvarige. Bilderna lagras i 5 dagar och personuppgifter som är äldre än det raderas automatiskt.

 

Passersystem

Kommanditbolaget Trängkåren är utrustat med passersystem för att entreprenörer och hyresgäster ska kunna komma in och ut i lokalen. I passersystemet lagras vissa personuppgifter för att vi ska kunna ha kontroll över vilka som rör sig in och ut i lokalen. Passersystemets databaser ligger på en SQL databas med server i Sätra, Stockholm Sverige. De personuppgifter som kan komma att behandlas är förnamn, efternamn, E-post, kortnummer (på passerbrickan), telefonnummer, adress. Rättslig grund för behandling av personuppgifter är berättigat intresse då passersystemet används för att begränsa vilka som ska ha tillgång till lokalerna. Utan detta uppstår ökad risk för skadegörelse och brottsutövande. Personuppgifter som behandlas vid användning av detta system ej anses vara känsliga enligt GDPR. Personuppgifterna gallras/raderas så fort du som användare inte längre har tillgång till lokalen.

Kontakt

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgift:
E-post: dataskydd@areim.se

Kommanditbolaget Trängkåren
Tel: 070 109 44 00
E-post: oscar.ahnstrand@h2m.se

Uppdaterad: 2022-02-17