Kameraövervakning och Passersystem

Kameraövervakning DN-skrapan

Fastigheten är utrustat med ett system för kameraövervakning och denna information gäller dig som befunnit dig på platsen där vi har kamerabevakning. Vi har placerat ut tydlig skyltning som talar om att kameraövervakning förekommer samt hur man som registrerad kan nå personuppgiftsansvarige.

Inhämtning av personuppgifter

Systemet registrerar bilder som visar personer som vistas i lokalen. Dessa bilder anses vara personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ändamål

Syftet med kamerabevakningen är att förstärka skyddet samt förebygga och förhindra att brott sker, men även att bistå myndigheter i utredningar av skadegörelse och andra brottsliga handlingar som eventuellt utförs i lokalen.

Rättslig grund

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är intresseavvägning. Vårt berättigade intresse baseras på att vi tidigare har haft incidenter med olika brott, såsom skadegörelse, stöld och personangrepp samt att vi har skyddsklassade verksamheter i byggnaden.

Mottagare

Det är enbart personuppgiftsansvariges (Areim AB) tekniska förvaltare, H2M som har behörighet att titta på materialet. Det sker endast om det har inträffat någon incident eller brott. Om vår tekniska förvaltare ser att det finns något av värde på materialet lämnas det över till Polismyndigheten för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott.

Gallring

Med hänsyn till att det finns skyddsklassade verksamheter i fastigheten och baserat på fastighetens storlek och antalet hyresgäster kan det dröja att upptäcka vissa typer av brott varför materialet lagras i 5 (fem) dagar och personuppgifter som är äldre än det raderas automatiskt därefter.

Övrigt

Personuppgifter som förekommer vid användning av detta system lagras inom den Europeiska unionen, krypterad i kamerorna och server. Krypteringen sker av Trusted Platform Module (”TPM”). Servern samt mjukvaran är lösenordskyddade.

Passersystem DN-skrapan

Fastigheten är även utrustad med passersystem för att entreprenörer och hyresgäster ska kunna komma in och ut i lokalen. I passersystemet lagras vissa personuppgifter för att vi ska kunna ha kontroll över vilka som rör sig in och ut i lokalen.

Inhämtning av personuppgifter

De personuppgifter som kan komma att behandlas är förnamn, efternamn, e-post, kortnummer (på passerbrickan), telefonnummer, adress.

Rättslig grund

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är berättigat intresse då passersystemet används för att begränsa vilka som ska ha tillgång till lokalerna. Utan detta uppstår ökad risk för skadegörelse och brottsutövande. Personuppgifter som behandlas vid användning av detta system anses ej vara känsliga enligt GDPR.

Gallring

Personuppgifterna gallras/raderas så fort du som användare inte längre har tillgång till lokalen.

Övrigt

Passersystemets databaser ligger på en SQL databas med server i Sätra, Stockholm Sverige.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de ovanbeskrivna behandlingarena är Areim AB, org.nr 556719-4203 Regeringsgatan 30-32 B, 111 53 Stockholm, e-post: dataskydd@areim.se

Dina rättigheter

Om du anser att behandlingen i samband med kamerabevakningen eller passersystemet är felaktig, önskar få information om bedömningen av den rättsliga grunden för respektive behandling eller anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du kontakta Areim AB eller inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan även läsa mer om vilka rättigheter du har avseende behandlingen av dina personuppgifter i Areim AB:s Privacy Notice (integritetsskyddspolicy)

 

Kontakt

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgift:
E-post: dataskydd@areim.se

Kommanditbolaget Trängkåren
Tel: 070 109 44 00
E-post: oscar.ahnstrand@h2m.se

Uppdaterad: 2022-02-17